8. januar 1919. “I Allenstein begravede vi vore døde.” Søren Larsen-Kjær på vej hjem

Søren Larsen-Kjær fra Skodborg tilhørte 3. Landstormsbatl. Ved årsskiftet 1918/1919 var hans enhed på vej hjem fra Ukraine. Den 3. januar 1919 forlod hans tog banegården i Kiev på en farefuld færd mod vest.

I Allenstein begravede vi vore døde. Me­ningen var at tage dem med til Hamborg, men under de givne Forhold lod det sig ikke gøre. Det gjorde jo ogsaa lige meget, hvor de kom til at hvile.

Strasborgerne skilte sig fra os i Østprøjsen, og endelig kom der Meddelelse om, at Po­lakkerne var slaaet ud af Schneidemyhl, og snart naaede vi saa til denne By, hvor vi af­leverede vore skarpe Patroner, som vi ikke længere havde Brug for. Vel hørte vi Skyd­ning ikke langt borte fra os, men det var vi vant til, og det gjorde ikke stort Indtryk paa os.

Søren Larsen-Kjær: Erindringer fra Verdenskrigen (1923)

En tanke om “8. januar 1919. “I Allenstein begravede vi vore døde.” Søren Larsen-Kjær på vej hjem”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *