8. december 1917 – Ribe Stiftstidende: et eventyr

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kongen, ministeren og feltherren

I det altyske blad Deutsche Zeitung offentliggøres følgende under titlen “Et eventyr” med den bemærkning, at den stammer fra det persiske. Kongen af Persien havde en genial feltherre og en slet minister. Da riget blev angrebet fra alle sider, vandt den store feltherre den ene store sejr efter den anden og reddede kongeriget. Og han var sin herre tro hengiven. Da traadte ministeren med falsk ansigt frem for kongen og sagde; tag dig i agt, o herre, og tro ikke feltherren. Og kongen lyttede efter bagtaleren og skænkede ham en gylden kæde om halsen. Men feltherren forviste han af landet. Kort tid derpaa mistede kongen tronen og landet. — Berliner Tageblatt aftrykker denne anekdote som et eksempel paa de historier, hvormed altyskerne søger at skræmme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *