8. april 1915. Fangelejren i Bajstrup: Suppe af runkelroer

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under Krigen
Redaktør Thomsen ved ,Hejmdal“ blev — skønt han er ældre end mange andre og aldrig har faaet nogen militær Uddannelse — ind­kaldt henved Midten af Marts Maaned og sendt til Østprøjsen, hvor han for Tiden undergaar en 6 Ugers Uddan­nelse i Kønigsberg.

Fra Fangelejren ved Bajstrup
Det meddeles os, at der før Paaske har været en Inspektionshavende i Lejren ved Tinglev, ved hvilken Lej­lighed han — hvad der er glædeligt at høre, navnlig dersom Inspektionen fin­der Sted jævnlig — kasserede en Del Rationer Mad og lod lave nye i Stedet for, vistnok Suppe.

Nu begynder det forøvrigt at knibe med Anvendelsen af Kaalrabi, og man gaar mere og mere over til Anvendelse af Runkelroer, der jo desværre ikke er behagelige paa denne Aarstid og ialt fald ikke er tilnærmelsesvis så nærende.

6a41-061 Krigsfangelejren i Bajstrup_3
Krigsfangelejren i Bajstrup

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *