7. november 1918 – Enkefru Røgind: “Nu har vi ogsaa faaet Soldaterraad”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

7. Novbr.
Nu har vi ogsaa faaet Soldaterraad. Matroser, Soldater og Arbejdere holdt et stort Møde i Juhls Lokaler, og der blev Raadet dannet, derefter Officersafvæbning, og hvis de ikke godvillig vilde, bliver de internerede indtil videre; de civile Myndigheder behandles paa samme Maade; Vagt posteret paa Posthuset, Telegrafstationen, Jernbanestationen. Nu har det tyske Folk selv taget Sagen i sin Haand.

(Sønderjyske Årbøger 1935, s. 159)

En tanke om “7. november 1918 – Enkefru Røgind: “Nu har vi ogsaa faaet Soldaterraad””

  1. Karen Sofie Hansen, Gestrup, fortæller i Brevjournal 154/65, 16/12-1965. NEU-nr 21.202 Nationalmuseet om sin oplevelse i Haderslev.
    “Jeg mener det var den 9. novb., jeg var i Haderslev. Op og ned ad Gaderne gik en Mand og strøede Flyveblade ud til begge Sider af Gaden, idet han raabte. Kejser Wilhelm har abdiseret til Fordel for sin Søn Kronprinsen. Lidt efter gik Marinerne i Land og hejste det røde Flag over Kassernebygningen. Da jeg om aftenen tog med Toget hjem, var der mange højere Befalingsmænd med. I Stedet for Gevær og Sabel havde flere af dem en Stok i Hånden. Skulderstropperne var revet af deres Uniform samt kokarden i deres Hovedbeklædning. De sad nedslaaede og alvorlige og diskuterede højlydt med deres Kammerater.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *