7. August 1915 – En 84´er: “Haardt blev der kæmpet”

Under mærket Chr. beretter en nordslesviger om sin krigstid ved Infanterie-Regiment Nr. 84´s anden bataljon. Regimentet var i sidste del af juli afgået til østfronten og deltog her i den tyske fremmarch:

Haardt blev der kæmpet den 7. August om Jernbanedæmningen ved Orz-Bach, hvor Russerne havde indtaget en meget stærkt befæstet Stilling. Det var en af de blodigste Begivenheder, Bataillonen blev indviklet i paa denne Front. Der blev foretaget flere Angreb paa de russiske Fæstningsværker, men alt var forgæves. Vi naaede ikke frem, men efterlod hver Gang mange Døde og Saarede. Først efter at vi havde faaet Hjælp af et Batteri 15 cm Haubitzer, som efterhaanden skød Russernes Stilling sønder og sammen, lykkedes det. Russerne maatte vige. Men de gjorde det kun nølende. Vi optog Forfølgelsen, men blev hele Tiden overdænget med Shrapnels og Granater. Bataillonskommandøren, Kaptajn Hülsemann, blev haardt saaret. Det var et Tab, som berørte os alle smerteligt. En dygtig Officer og en god Fører var borte. Det mærkedes kendeligt. Modet sank hos Mandskabet.

(Fra Almanak for Nordslesvig 1935)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *