6. maj 1919. P. Munch: “Det nye Danmark skal være rent Land, beboet af Danske.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

6. maj. Protesterer i en Leder imod, at medens alle Tyskere fra Højre til Socialdemokratiet holder Sammen med Regeringen i Ryggen, og det tyske Udvalg har faaet mindst 100,000 Mark af Statskassen, og medens Mellemslesvigsk Udvalg maa nøjes med private Bidrag, taler Forsvarsminister Munch 4. Maj i Nakskov paa en Maade, der nærmest maa skræmme Folk syd for den Clausen’ske Linje fra at stemme dansk:

“Vi sætter ikke Pris paa, at Folk, hvis Hjerte bliver i Tyskland, stemmer for at komme til os. De, som ikke nationalt føler sig knyttede til os, bør blive der, hvor de hører til. — Det nye Danmark skal være rent Land, beboet af Danske.« —

I Aften samledes Grosserer Uldalls Komité hos os sammen med Fru Oberstinde Ramsing, Fru Jutta Skrumsager Madsen, Dr. theol. Alfred Th. Jørgensen. Komiteen har arbejdet næsten Dag og Nat. Grosserer Uldall har gjort et glimrende Arbejde.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *