6. juni 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “… komme paa den sorte Tavle”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.

Gennem H.
Den 4 ds har Beboerne i Christiansfeld faaet tilstillet en lille Pose Gryn; i Posen findes[?] desuden en trykt Opfordring til at udlevere alle Guldsager til Staten; hvis man ingen Guldsager havde, opfordredes man til paa en trykt Attest paa Tro og Love opgive dette; indsendtes hverken Guldsager eller Attest, vilde man komme paa den sorte Tavle.

Gennem B.
Der graves nu Skyttegrave ved Hejlsminde Bugt i Stubbum Kommune; Skyttegravene skal besættes med ældre Mandskab; man er stadig nervøs for Indfald i Slesvig Nord fra.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *