6. december 1918. Tilbagetoget: “Foden værker, saa det er en Pine at faa Fodtøjet af og paa.”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

I Formiddags marcherede vi ad Vejen gennem Dalen til Nieder Eschbach og derfra samlet i Gruppen til højre igennem Bjerglandskab til Overath, efter at vi var klatrede over en Bjergryg.

Videre lige ud ad en Bivej, der til sidst bliver daarlig.

Vi bliver trætte og gør Holdt for at spise – de andre Kompagnier har allerede holdt Middagshvil -; men Vognkolonnen kører forbi uden at standse.

Vi skulde have været i Kvarter i det nærliggende Hennigen; men det er fuldt af Tropper, der ikke vil ud. Vi aser videre, forbi et Skilt paa et Træ med en Opmuntring – “Grenze des Brückenkopfes Köln” -, og dødtrætte drager vi ind i Much, men fortsætter helt igennem og videre ud ad en anden Vej.

Endeløst op ad en Bakke, igennem en Landsby, ind paa en sølet Bivej. Er ved at synke om, da vi som de sidste kommer ind i en lille Missionssal. Den er varm, og der er Halm.

Knap har man siddet et Øjeblik paa sin Tornyster, saa er Trætheden glemt, og man har andre Ting at gøre end at hvile sig. Jeg faar fat i en Spand Vand og vasker hele Overkroppen. Det giver lidt Lindring til den forbidte Hud; men i Halmen venter sagtens nye Plageaander.

Foden værker, saa det er en Pine at faa Fodtøjet af og paa.

Ernst Christiansen: Du kan, du maa og skal! To Aar i Krig, Slesvigsk Forlag, Flensborg 1923

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *