5. september 1921: Sønderjydsk Fond støtter kniplersker

Ribe Stifts-Tidende skrev den 5. september 1921:

En Tak.  I disse Dage har ifølge “V. T.” omtrent 70 Kniplersker i Tønder tilsendt Sønderjydsk Fond følgende Takskrivelse:
“En hjertelig Tak til den sønderjydske Fond, fordi den til en antagelig Pris har indløst de Kniplinger, Fru Lorenzen har samlet for os siden Genforeningen, for muligvis at skaffe os Eneforhandling for vort Arbejde og gennem Enhedstanken bevirke, at vi kommer til at leve under forbedrede Livsvilkaar. Ved denne den sønderjydske Fonds Hjælp til Selvhjælp er vi blevne i Stand til at faa vore Boliger udbedret og at faa afhjulpet mange af de Savn, som vi paa Grund af Krigen har maattet underkaste os.  I Haab om, at det maa lykkes for os at faa vor gamle tønderske Knipleindustri frem til ny Blomstring, saaledes at det kan blive et Levebrød for mange, siger vi endnu en Gang vor hjerteligste Tak til Enhver, som har støttet os”.

Kniplersker takker Sønderjydsk Fond for støtte. Ribe Stifts-Tidende, 5 september 1921

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *