5. februar 1915. Kommunikation med “Frands” ved hjælp af spadesignaler

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 5. Februar 1915. Jeg sad paa en Lerbænk nede i en dyb, lun Jordhule og skrev. Den lave Dør til Jordhulen stod aaben, og Solen kastede et Par matte Straaler ned paa de 5 usle Trappetrin, som førte derned. Den lille Kakkelovn, som vi kaldte Kanonen, var saa varm, at vi maatte blive den paa mindst to Skridts Afstand. Frivillig Friederich Budach fra Flensborg sad og pudsede frivilligt vore Geværer; for næste Dag havde vi Appel.

Vi havde lige haft Besøg af Nis Abrahamsen og Niels Hansen. Niels var ordentlig oprømt; han havde faaet Brev hjemme fra Kæresten. Det var ikke helt frit for, at Niels gjorde lidt Nar af mig, fordi jeg ikke vilde være Underofficer. Han troede, det var paa Grund af Slaphed og Dovenskab; men deri tog han meget fejl. Jeg vidste nok, at Niels gerne vilde være det; jeg undte ham det gerne; bare han aldrig vilde komme til at fortryde det.

Her havde vi en meget god Stilling, og desuden var Vejrliget heldigt, hver Dag tør Frost og smukke, klare, maanelyse Nætter. Bunden i Skyttegraven var nu saa jævn og haard som et Logulv, hvorfor vi fejede den hver Morgen med en Riskost. Nu og da kunde jeg »høre«, at  »Kanonen« røg; thi vort lille Kakkelovnsrør, som ragede lidt op over Jorden, gav en Lyd fra sig, som hidrørte fra et Skud fra »Frands«. Han morede sig med at skyde efter Røret hver Gang, det røg. Undertiden fortalte jeg ham, om hans Skud havde ramt eller ej. Det gik til paa den Maade, at jeg tog en Spade og vinkede med Pladen opad langsomt fra venstre til højre, naar han skød forbi; men naar han ramte, hævede jeg Spaden lodret hurtigt op og ned et Par Gange. Det morede baade os og » Frands«.

Lidt til højre ud for vor Stilling laa mange døde Franskmænd. Nogle af dem laa endog helt ovre ved deres Skyttegrav, og det paastodes, at de havde ligget der siden Angrebet den 20. September. En af de sorte laa kun 5 Meter fra vor Skyttegrav, indfiltret i Pigtraadshegnet. Han laa paa Ryggen med venstre Arm hængende i Luften. Imellem Knoglerne af den kødløse Haand holdt han en Haandgranat. Det var ubegribeligt, at de ikke var bleven begravet af deres Kammerater.

Vi havde kun Artilleriild én Dag her, og uden at der blev tilføjet os noget Tab.

Hans Petersen fra Skodsbøl, Regiment 86. I dansk fængselsbetjentuniform efter Genforeningen. Foto: Lokalhistorisk Samling Albertslund.
Hans Petersen fra Skodsbøl, Regiment 86. I dansk fængselsbetjentuniform efter Genforeningen. Foto: Lokalhistorisk Samling Albertslund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *