4. september 1919. Fest i “Borgerforeningen” for de hjemvendte feriebørn

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4. September: I Aften Fest i Borgerforeningen for den kongerigske
Børnekomité, efter at, »Ægir« nu uden Uheld har hjemført Børnene.

Overfyldt og kun Kaffebord, hvor mange ikke faar noget, alligevel festligt og gribende. Børnenes Scenebilleder, Spejderne, der gør Honnør, unge Piger med Roser, smykkede Borde, mange Talere fra
Flensborg og nordfra; to Arbejderførere taler.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

2 tanker om “4. september 1919. Fest i “Borgerforeningen” for de hjemvendte feriebørn”

  1. Hej Hans
   Jeg vil foreslå at kontakte forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, hvor Borgerforeningens arkiv mig bekendt findes.
   Formand for det selskab (GmbH), der ejede Borgerforeningen, var i 1919 redaktør Ernst Christiansen, som i 1920 blev afløst af grosserer J.C. Møller.
   mvh
   René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *