4. september 1915. Straffen for kvindemishandling: Døden!

Füsilier K. Tastesen, Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe, blev i foråret 1915 såret på vestfronten og efter endt rekreation og orlov blev han genindkaldt i ny enhed på den nordligste del af østfronten i Kurland ved floden Düna i det nuværende Letland. Her deltog hans enhed i tyskernes sommer- og efterårsoffensiv.

Af Allan Otto Wagner

Dagen efter skulde vi gaa Patrouille langs med Floden, og saa var der 11 —12,000 Fanger, der skulde transporteres bort.

De fire Kosakker, der havde mishandlet Kvinderne, skulde ogsaa have deres Straf. Det skulde foregaa udenfor Byen.

De var ikke bleven dømt, men maatte lide Straf efter Officerernes Forgodtbefindende. Da de blev ført derud, flygtede den ene; han blev forfulgt, men om han blev skudt, ved jeg ikke.

Den første blev stillet op, og otte Mand skød ham hver en Kugle gennem Livet. Den anden skulde hænges, men vi havde intet Reb. Saa tog vi Remmene af vore Geværer, bandt dem sammen og klyngede ham op i et Træ. Han sparkede voldsomt, og hvert Øjeblik var der nogen, der løftede ham, saa han kunde trække Vejret, saa det varede længe, før han var død.

Den tredie fik Armene bunden paa Ryggen, en Snor omkring Livet og bunden til en Hest. En Ulan red Hesten, og nu gik det over Mark og Veje i strakt Galop. Da han kom tilbage, var der næsten kun blodige Trevler tilbage af Kosakken. De blev derpaa kastet ned i et Hul alle tre, og noget Jord blev dækket over dem.

Om Aftenen den 4. September afmarscherede vi fra Friedrichstadt og kom gennem en stor Skov til en lille By, som hedder Buschof, hvortil vi ankom om Morgenen Kl. 4. Der slog vi Lejr i Udkanten af Skoven. Russerne laa bag ved Byen, der kun laa 1 km bag ved Skoven, og desuden gik Fronten rundt, saa at vi var omtrent omringet.

K. Tastesen: En sønderjysk soldats oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *