4. juni 1915. En hård tid for soldaterne fra nord

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Faldne, sårede og fangne – efter nordslesvigske blade

Malermester Wilhelm Krebs fra Maugstrup er falden den 4. maj ved et stormangreb. Han efterlader enke og et lille barn.

– Landsdommer Ernst Simonsen, søn af afdøde professor Simonsen i Haderslev, er falden under et stormangreb pinsedag.

Peter August Tiedemann, søn af handelsmand Tiedemann i Nordborg, er falden ved et stormangreb den 19. april. Han var med som frivillig.

– Den 29. maj er Fr. Breyner fra Sønderborg død på et lazaret i Blankenburg i Harzen.

Math. Jessen, Pøl, der hidtil har stået opført som hårdt såret, er død den 19. maj.

– Seminarist Wehlitz, en søn af Wehlitz i Aabenraa (på slottet) er bleven let såret.

– I sidste tabsliste meddeles, at Niels Finnemann, Anslet, Lorens Johansen, Gaaskær, og Asmus Andresen, Rangstrup, er blevne let sårede i kampene fra 2. til 14. maj. Christian Juhl, Brendstrup, står ligeledes opført som let såret. Ved kampene den 18. og 19. maj er Jens Holdt, Raved, og Peter Simonsen, Stemmild, bleven let sårede. I kampene fra 10. til 19. maj er Jørgen Lorensen, Avnbøl, bleven let såret, mens Christian Hattesen, Abild, er bleven let sårede i kampene fra 12. til 15. maj.

– Landmand Jørgen Frost fra Gjestrup Ved Toftlund er bleven let såret under kampene i Argonnerskoven.

– Landmand Christian Lorenzen fra Dybbøl er død på lazaret, 38 ½ år gammel; han efterlader enke og tre børn.

– Landmand J. Lauritzen Andersen fra Dybbøl, der i tabslisten har stået opført som savnet, er falden i fjor efterår ved Obourg ved Ron?

– En søn af aftægtsmand L. Koch i Kliplev M. Koch er falden.

– Den 23- april er Christian Hansen Bekke fra Åbøl falden. Bekke, der blev 30 år efterlader enke og tre børn.

Hans Chr. Paulsen, Møgeltønder, er falden den 16. maj.

– Landmand Søren Frisk fra Branderup er bleven såret i kampene på den vestlige krigsskueplads.

– Chr. Lund, Vemminglund, er bleven let såret. Han bliver ved sin troppeafdeling.

– Asmus Asmussen, Bjerndrup(Aabenraa kreds), Christian Petersen Løgumkloster, og Jens Dueholm, Aabenraa, står opført som let sårede.

– I marinens 32. tabsliste findes efter en fortegnelse fra Røde Kors i Geneve Følgende opførte som i fangenskab: Art. Matros Ch. Christiansen, Gråsten, Løjtnant J. Jaspersen, Haderslev, 2. styrmand Erik Nielsen og Gefr. Hans Nielsen, Sønderborg, Artilleri-matros Hans Vogt, Hellevad. Endvidere: Marinesoldat Ernst Anton Carstens, mask. Matros Ludv. Karl Georg Frenzel, Overmaskinist Karl Christensen, maskinist mat. Jørgen Johansen, marinesoldat Emil Peter Lund, Art. Matros Edvard Mathiesen, og Gefr. I reserven Hans Offersen? Samt fyrbøder Peter Johannsen, alle fra Aabenraa.

– Pioner Willy Hansen af Flensborg er falden ved et stormangreb den 17. maj, 20 år gammel.

– Gårdejer Jens Matzens hustru i Nørre Løgum fik i lørdags meddelelse om, at hendes mand er falden i Frankrig den 28. maj. Han efterlader sig enke og tre børn, hvoraf det ældste blev konfirmeret til påske. Med gårdejer Jens Matzen er én af sognets yngre og bedste mænd gået bort. Han var ikke alene en dygtig landmand, men også en sjælden retskaffen og hæderlig karakter.

– Landeværnsmand Christian Hansen af Abkær er falden den 20. maj.

 For tungt et budskab

Drejermester Lilienthal og hustru i Slesvig har haft to sønner med i krigen, deres eneste børn. Begge er ifølge Flensborg Avis nu faldne. Da dødsbudskabet om den ældste og sidste søns død ankom i lørdags morges, faldt moderen død om, ramt af et hjerteslag.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *