30. maj 1916. Strengere straffe for brud på rationeringen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Er det den nye ernæringsminister, der virker?

Fra politikontoret i Åbenrå offentliggør ”Hjemdal” følgende:

De i folkeernæringens interesse udstedte forordninger overskrides endnu stadig i talrige tilfælde. Der er således i de sidste måneder atter blevet indledt retslig undersøgelse med hensyn til en række overtrædelser angående smørhøjestepriserne, brød- og melsalget, salg af beslaglagt brødkorn og utilladt opfodring af brødkorn. For overtrædelse af belejringstilstanden, omgang med fangerne og pasforordningen er 35 personer blevet straffet med pengebøder indtil 100 mark og 28 personer med fængsel, deriblandt 5 med fire uger.

Et meget stort antal personer er siden blevet meldt for at have solgt for meget brød på en utilladelig måde. Ligeledes er der i mange tilfælde rejst anklage for at have vægret sig ved at sælge varer til hidtidige såkaldte ikke-kunder og for at have overtrådt bageforskrifterne.

Da de talrige straffesager beviser, at de hidtilværende straffedomme ikke har opnået den tilsigtede virkning, har straffemyndighederne på ny fået anvisning på at forfølge den særligt energisk. Ved siden af straffen kommer som bekendt også lukningen af forretningen i betragtning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *