29. november 1915 – Thyge Thygesen: “ein Hundsgemeiner”

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og blev indkaldt sidst i december 1914. I foråret 1915 kom han til fronten og blev tildelt Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36, der i efteråret 1915 blev indsat i Champagne.

Champagnen d. 29. 11. 1915.

Kære Allesammen!
Mange Tak for Eders kære Brev og Pakke. I Dag modtog jeg Flæsket. Jo, lille Mor, Strømperne har jeg også modtaget for længe siden, jeg må jo have glemt at takke for dem. – Nu lige kom der en hel Del Meldinger efter hinanden, så nu bliver det nok for sent at jeg kan få brevet med i Aften.

Udsnit af postkort med soldat i en vandfyldt skyttegrav, under billedet har Thyge Thygesen skrevet "naturtro stilling" (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)
Udsnit af postkort med soldat i en vandfyldt skyttegrav, under billedet har Thyge Thygesen skrevet “naturtro stilling” (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

– I Dag regner det så Løbegraven står blank og er i eet Vælling, vi har nu ellers haft smukt Vejrlig med stærk Nattefrost den sidste Tid. Vi vil jo hellere have lidt tør kulde som Regn. For her er det ikke som Stillg. ved Nouvron hvor vi havde lagt Riste både i Løbe- og Skyttegrave så vi da kunde gå nogenlunde tørbenede. Men nu kan vi jo vist få Lov til at bygge Stillingen ud her og når alt så er færdig – komme hen et andet Sted og begynde der igen. Der er vist ikke mange Regt. der må arbejde sådan og tillige være så længe i Stilling ad Gangen som 36erne, men det ligger jo ved vore Foresatte. På en Måde vil de jo vise deres “Tapperhed” og det er jo kedeligt nok at de ingen bedre har. Vi kan døje og gøre alt og de stryger Fortjenesten i Form af, førstens, Skansepenge og det bliver betydelige Summer og for det andet bryster de sig med Jernkors af både 1. og 2. Kl. o.s.v. For een Nat Skandsen faar for exl. Battailonsføreren 20 m. og behøver ikke selv at med en Ljt. 6 mk. og s. v. og “ein Hundsgemeiner” må have Lov at arbejde og får – 6 pf. I kan nok selv forestille Eder Stemningen når vi om Aftenen rykker ud med Hakker og Spader og først kommer når det bliver lyst igen!

[fortsættes …]

Thyge_Thygesen_bogforside125(1)(Et udvalg af Thyge Thygesens breve er udgivet i Thyge Thygesen: Kun legetøj i deres hænder, 2009, og kan købes her)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *