29. juli 1919. Danmark skal betale halvdelen af udgifterne i forbindelse med afstemningerne

Fredskonferencens Præsident, Georges Clemenceau, tilstillede 29. Juli 1919 den danske Gesandt i Paris, Bernhoft, følgende Meddelelse:

De allierede og associerede Magters øverste Raad har i sit Møde 18. Juli vedtaget at anmode den danske Regering om at bære den anden Halvdel af de ved den internationale Kommission og ved Folkeafstemningen i Slesvig foraarsagede Udgifter.

I Skrivelse af 3. August tilføjede Præsidenten:

Omkostningerne ved den interallierede land- og sø-militære Besættelse i Folkeafstemnings-Perioden indbefattes i de almindelige Udgifter, Folkeafstemningen foranlediger.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *