28. juni 1919. Ernst Christiansen: “Faar i Dag et Truselsbrev, at jeg vil forsvinde ligesom en anden Indbygger, hvis Lig er fundet i Havnen.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Juni: Raadmand Karding udarbejder Flyveblade om danske Skatteforhold i det tyske Udvalgs Tjeneste, efter at have bedt om en rød Passerseddel til en Rekreationsrejse i Danmark. Udvalget udsender hele Lastavtomobiler fulde af Flyveblade. Vi imødegaar dem saa vidt muligt omgaaende. —

Det tyske Udvalg har haft en Spion ved 3. Zone-Mødet og offentliggør en »Advarsel mod Højforræderi«, der skal skræmme Folk fra at underskrive Petitionen. —

Faar i Dag et Truselsbrev, at jeg vil forsvinde ligesom en anden Indbygger, hvis Lig er fundet i Havnen. Der er gaaet flere forud. Det er vel “store Drenge”, der er paa Spil. I »Flensburger Nachrichten« opfordres jævnlig til voldeligt Overfald.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *