28. juli 1919. Igen debat i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Juli: Vælgerforeningsmøde i Aabenraa. Peter Grau beretter om Rejsen og foreslaar at tilstille Regering- og- Rigsdag den enstemmigt vedtagne Resolution. Hanssen og hans Flertal nægter det, fordi det er »umuligt« at opnaa noget.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *