27. februar 1915. Pastor Fischer fra Højrup død af sine sår

Fra Regimentshistorien: “Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 i Verdenskrigen:

Februar bragte mildere vejr og mere tørke. Forsyningstjenesten og reserveformationernes arbejde blev bedre organiseret. Udbygningen af stillingen gjorde bedre fremskridt end i januar. Frem for alt overvandt man nogenlunde mudderplagen. Artilleriilden tog ganske vist til i styrke, idet den nu også greb over i det højre regimentsafsnit. Den fortræffelige løjtnant pastor Fischer blev offer for den, da han under et kraftigt ildoverfald inspicerede sine poster.

Hårdt såret blev han den 16. februar bragt til lazarettet i Blérancourt. Her døde han den 27. februar. På sygesengen fik han af kommandøren for 9. armékorps, Exzellenz von Quast, personligt overrakt jernkorset. Alle, der kendte ham, vil aldrig glemme den uforfærdede mand, der som hvidhåret drog i felten, ugen igennem forrettede sin tjeneste og om søndagen gennem sin prædiken gav sine kammerater forøget styrke.

Pastor Fischer og hans hustru havde meldt sig frivilligt kort efter krigens udbrud

Pastor Carl Otto Ludwig Fischer, Højrup, meldte sig frivilligt og blev feltpræst i Füsilierregiment 86.
Pastor Carl Otto Ludwig Fischer, Højrup, meldte sig frivilligt og blev feltpræst i Füsilierregiment 86.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *