27. august 1914. Sønderjylland under krigen

Senest ændret den 1. februar 2016 8:53

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Sønderjylland og Krigen

Indkaldelserne

For nogen Tid siden udgik Ordre til, at Mandskabet indtil 45 Aar skulle møde til den saakaldte Kontrolforsamling den 10. September. Imidlertid er der i Gaar opslaaet Plakater med Paabud om, at de uddannede Mandskab har at møde uopholdeligt og afrejse med Tog, saaledes at de stiller i Flensborg i Morgen, Fredag. For det ikke uddannede Mandskabs vedkommende er Mødedagen vedblivende den 10. September.

Svineavlen og Krigen

I det nordlige og mellemste Slesvig gør der sig den Mærkelighed gældende, at Landboerne for Tiden ikke kan komme af med deres Svin. Der har i de sidste 6 Ugers Tid ikke været nogen Efterspørgsel og er det ikke endnu. Det betyder for mange et ikke ringe pekuniært Tab.

Sild omspændt af Pigtraad

Ved Krigens Begyndelse blev der bl.a. i Tønder opkøbt masser af Pigtråd, der sammen med en Del Krigsmateriel og Tropper førtes over til Sild. Efter hvad beboerne derfra meddelte, kunne man i Tiden derefter se en Mængde Mennesker i Arbejde med at nedramme Pæle og trække Pigtråd, og nu erfarer vi, at hele Øen efterhaanden er bleven omspændt med Pigtraadshegn.

Pontonbroen over Alssund afbrudt

Pontonbroen mellem Sundeved og Als er, efter Meddelelser fra Rejsende, blevet afbrudt og Færgefart etableret.

2 tanker om “27. august 1914. Sønderjylland under krigen”

 1. Det er meget interessant at læse Jeres “dag til dag” beretninger. Hjemmesiden er oplysende og spændende.
  Findes der er samlet oversigt over de sønderjyder der deltog i krigen, deres skæbne, død, såret, forsvundet?

  Med venlig hilsen

  Claus Boertmann

  1. Hej Claus
   Tak for de venlige ord. Nej, der findes desværre ikke nogen samlet liste over alle krigsdeltagere. Den tyske hærs arkiver gik til grunde i 2. verdenskrig, så her kan vi ikke komme videre. Men vi har næsten komplette lister over alle de faldne og vi er godt på vej med lister over alle dem, der blev så invaliderede, at de fik invalidepension. Til sammen udgør disse to grupper ca. 10.500 ud af de ca. 35.000 fra Nordslesvig, der deltog i krigen.
   Ét af de væsentligste formål med siden her er faktisk at forsøge at få sat navn og ansigt på de resterende ca. 25.000. Det når vi næppe, men kan vi komme et stykke er det også fint. En tysk hjemmeside arbejder pt. med at offentliggøre Verlustlisten (tabslister), som omfatter dræbte, sårede, savnede, for de enkelte regimenter. Måske kan vi få sat flere navne på her. Det er et kæmpemæssigt arbejde, men hvis mange frivillige går sammen og arbejder systematisk med tingene, så skal det såmænd nok lykkes. Og hvis vi ikke prøver, så lykkes det i hvert fald slet ikke 😉
   Med venlig hilsen
   René Rasmussen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *