26. marts 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “… nødlidende tyske Børn”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fredericia
1. Gennem H.
a. I Stedet for afdøde Gnr. v. Kunau har nu General v. Mühlertz faaet Kommandoen. Stabskvarter i Flensborg.
b. Det hedder sig, at engelske Flyvere har været inde over Tønder og ødelagt den ene Luftskibshal, hvori en Zepp.
c. Broen over Kongeåen ved Knagmølle er ødelagt som Følge af det oversvømmende Vands Tryk.

2. Fra anden Kilde.
a. Kommuneforstandere og Schaidede[?] Lærere i Egnen S.f. Grænsen f.Ex. i Anslet og omliggende Sogne gaar f.T. rundt hos Beboerne for at bede dem tage nødlidende tyske Børn paa Kost, hvilket skal være lykkedes i stort Omfang.
b. Fra Haderslev klages meget over Ernæringsvanskeligheder.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *