26. maj 1919. Ernst Christiansen forlanger møde i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Maj: Da trods Krigserklæringen Vælgerforeningen ikke indkaldes, har vi indvarslet vor Gruppe til Møde i Dag i Flensborg. Det vedtages at kræve et Vælgerforeningsmøde sammenkaldt telegrafisk. — Fra alle Sider berettes om udmærket Stemning i Flensborg og Slesvig-. —.

Valdemar Sørensen [socialdemokrat i Flensborg, red.] har i Skrivelse af 26. Maj nedlagt sin Post som Borgerrepræsentant, fordi han vil arbejde for Mellemslesvigs Tilslutning til Danmark.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *