26. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: krigsbindingsskatten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Krigens kaar. Naar skatten tager de 9 tiendedele af indtægten

For tiden er man stærkt i gang med at paaligne folk, der har tjent penge i  krigens tid, den saakaldte “krigsbindingsskat”, og at der ikke gaas lemfældigt til værks, er der mange eksempler paa. En handelsmand paa Toftlund-egnen, hvis fortjeneste blev anslaaet til 100,000 mark, skal nu betale en skat paa 88,000 mark! Krigen koster jo penge og det gælder om at bringe dem tilveje.

Dyrt hø

Forleden dag, da der blev holdt auktion over kløver til slæt paa Haderslev bys Nørremark, steg priserne kolossalt, til 7-900 mark pr. hektar, medens prisen ellers plejer at være omkring ved 300 mark. Og saa skal græsset endda være groet saa daarligt i aar, at der kun kan ventes et par læs hø af hver hektar.

Kan forældre ved testamente fratage deres søn hans arvelod?

Om dette spørgsmaal er der tilstillet Flensborg Avis følgende, der maa besvares med ja: Meget ofte vil det kun dreje sig om et enkelt af børnene, en søn, som f.eks. imod arvefaderens vilje er deserteret fra militærtjenesten, og den pligtdel, som unddrages vedkommende, tilfalder altsaa de andre børn. Der skal staa følgende passus i testamentet. “Min søn….er som soldat i krigen mod min vilje deserteret og opholder sig i udlandet. Af den grund bestemmer jeg, at han ikke skal arve noget efter mig, og jeg uddrager ham herved tvangslodden i medfør af § 2333 nr. 5 i den borgerlige lovbog.”  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *