25. februar 1919. “Cornelius Petersens første pjece gør et stort indtryk på mig”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Ved nærmere Overvejelse stadig mere ked af selv den ubetydeligste Svækkelse af Besættelseskravet. Telegraferer i Dag til Hanssen — Afskrift til Kloppenborg- —, at jeg beklager at være gaaet med til en ny Form, tilbagekalder den og fastholder Vælgerforeningens uforandret. —

“Flensburger Norddeutsche Zeitung” bringer et danskvenligt Indsendt fra tyske Købmænd. — Jeg læser Cornelius Petersens første Pjece, der gør stærkt Indtryk paa mig ved sin Oprindelighed. Skriver en Leder derom. Mellemslesvigsk Udvalg har travlt med at sende Pjecen ud over hele Sydslesvig. —

Har i Skrivelser til Indenrigsministeriet og Forsvarsministeriet anket over, at Paseftersynet haandhæves paa uheldig Maade, idet dansksindede tysktalende Flensborgere med den røde Grænse-Passerseddel fra Vælgforforeningens flensborgske Tilsynsraadsmedlemmer tilbagevises paa Grund af Sproget, hvorimod tysksindede, men danstalende slippes over. —

Med et Par Dages Mellemrum udsendes stadig danske Flyveblade. I Dag foruden et Flyveblad med Smaastykker en Plakat med den formentlige Grænselinje, naar Flensborg stemmer tysk.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *