25. februar 1917 – C. Brodersen: “… hvorfor jeg fik Jernkorset”

Senest ændret den 23. juni 2017 10:54

Pastor Nicolai C. Nielsen skrev under krigen hilsner til soldater fra Nordslesvig, en af dem var Musketier C. Brodesen ved Infanterie-Regiment Nr. 153.

Vendinbruk. Søndag Aften d. 25.2

Kære Herr Pastor Nielsen!

Vil nu i Aften skrive et par Ord til Dem, som jeg burde haft gjordt for længe siden, men man har ikke altid Lejlighed, naar man er [i] Stilling. Igaar Aftes kom vi her i Reserve til denne By. Jeg har modtaget deres kære Brev og ligeledes det gamle Budskab i hver Uge takker tusinde Gange derfor. Jeg er Gud ske Lov sund og rask haaber det samme om Dem. Det har været meget koldt her i den sidste Tid, men nu har vi Tøvejr. I Formiddag var jeg til Kirke, vi er i Kirke hvert Gang hvor vi er her.

For 8 Dage siden skulde vi have været afløst, Afløsningen var allerede her, men saa greb Englænderne plu[d]selig an en andet Sted[,] saa kom de derhen. Vi skulde have været i Ro ved Lille i tre Uger[,] men det blev jo ikke til noget, men Gud Villie ske. Det vil jo vist ikke vare længe inden det rigtigt gaar løs igen med Krigen, men vi vel befale aldt i Guds Faderhaand, han har hjulpet saa godt ind til Tide Han hjælper ogsaa i Fremtiden. Ja naar man ikke havde en kærlig Gud at holde sig til[,] saa var det ikke til at holde ud her i den Elendighed[,] men Gud giver os ikke mere Nøde som vi kan bære. Naar Nøden er størst er Hjælpen nærmest.

Nu er min Kære Broder Peter bleven K.V. skreven. [K.V. = “Kriegsverwendungsfähig” – egnet til krigstjeneste]

Kære Herr Nielsen De spørger om hvorfor jeg fik Jernkorset. Ja, det vil jeg fortælle. Da vi var nede ved Somme. De første par Dage greb Englænderne ikke an[,] men den 26. September om Eftermiddag satte Englænderne Trommelfeuer paa os. Det var næsten ikke til at holde ud, men jeg bad udaffladelig til den kære Gud, Kam[m]erater faldt højre og venstre ved mig[,] paa et Gang saate de Englænderne Attaleriet lidt længere tilbage og[]saa kom Inf. til Angrebet. I højre og venstre kom de i Graven ved os[.] men saa lavede vi straks en Barrikade i Graven og jeg og to andre stillede os hen derved og smed hele Tiden med Haandgranater. Hvert Gang at [de] prøvede at komme over Barrikaden blev de tilbage dreven eller de faldt[,] der laa en stak af Lig der. Dem som kom for fra blev nedskydt af Maskingeværet. Englænderne kom rigtig an i Kompagnikolonne[.] Saa blev det Aften[,] da blev det lidt roligere. Jeg og de to andre Nordslesvigere smed hele Natten Haandgranater ved Bar[r]ikaden saa ingen kom igennem.

Om Aften var vi 26. Mand tilbage af Kompagniet. Den 27. September sagde Kompagniføreren at vi skulde rømme Graven for Englænderne. Han bestemt mig og et par Mand mere dertil da han vidste[,] at jeg kunde smide Haandgranater særlig godt. Vi kom ogsaa godt over Bar[r]ikaden til Englænder[ne,] og[]saa smed vi Haandgranater paa Dem[,] de fald og vi løb bag efter Dem som blev levede. Min ene Kam[m]erat fra Tønder faldt ogsaa derved[.] Det varede ikke længe saa havde vi ingen Granater mere[,] saa maatte vi til bage[,] saa kom de bag efter os igen[,] og[]saa greb de an igen forfra. De par Mand som endnu var leve[n]de af os[,] kunde ikke holde sig længere. Min Leutnant og et par Mand blev til Fange taget[,] jeg knep ud, men nu maatte jeg igennem Speerfeuer tilbage.

Hvordan jeg kom godt derfra forstaar jeg ikke. Gud Fader har bevaret mig som sit Barn. Jeg fik ogsaa et S[h]rapnelkugle gennem Trøjen paa Brystet, men jeg var ikke beskadiget Gud ske Tak derfor. Jeg var den eneste der kom tilbage af hele Kompagniet. Jeg ved ikke om jeg har fortalt at jeg ogsaa har faaet det Sachsen Altenburgisceh Tapperheds medalje. Det er en 3 Uger siden.

Vil nu slutte med tusinde kærlige Hilsner og Vorherre være os arme syndige Mennesker naadig for Jesu Skyld, din trofaste Konfirmant Carl
Paa kærlig Gensyn her og hisset.

(Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

2 tanker om “25. februar 1917 – C. Brodersen: “… hvorfor jeg fik Jernkorset””

 1. Jernkorset (på tysk Eisernes Kreuz (EK)) er beskrevet i Leksikon-artiklen ‘Jernkors og andre udmærkelser’:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/leksikon/jernkors-og-udmaerkelser/

  Flensborg Avis har en serie artikler om Første Verdenskrig. I denne måned – februar 2017 – er artiklen om jernkorset: Flensborg Avis, onsdag den 22. februar 2017, side 12: “Hvorfor jeg fik Jernkorset”. “Medaljen Jernkorset var udsat for inflation i Første Verdenskrig, for der blev uddelt 5,2 millioner Jernkors af 2. klasse. For dansksindede soldater var det sin sag at modtage medaljen.”

  Overskriften for Flensborg Avis’ artikel, “Hvorfor jeg fik Jernkorset”, er hentet fra C. Brodersens brev til Pastor N. Nielsen. Samme brev af 25. februar 1917, som gengives i ovenstående / nærværende blog-indlæg.

  I brevets afslutning skriver C. Brodersen: “.. din trofaste Konfirmant Carl ..”
  Så C. Brodersen hedder Carl Brodersen.
  Mit gæt er, at Carl Brodersen er Carl Mathiesen Brodersen, født 13. maj 1897 i Terp (Øster Terp ?) i Bedsted sogn. Konfirmeret 31. marts 1912, da Nicolaj Christian Nielsen var præst i Bedsted.

  Carl Brodersen skriver “.. at jeg ogsaa har faaet det Sachsen Altenburgisc(e)h Tapperheds medalje.”
  Dette må være Tapferkeitsmedaille (Sachsen-Altenburg) som beskrevet i tysk Wikipedia:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Tapferkeitsmedaille_(Sachsen-Altenburg)
  Her står: “Voraussetzung zur Verleihung war der Besitz des Eisernen Kreuzes II. Klasse.”

  – – –
  Jeg håber, at nogen kan hjælpe med at få brevskriveren Carl Brodersen nærmere identificeret og præsenteret.
  Og jeg kan opfordre til, at der i nye blog-indlæg så vidt muligt angives fulde navne og henvisninger, så rette sammenhæng hjælpes på vej. Pastor Nicolai Nielsen er måske heller ikke alle bekendt. Og noget tyder på, at Nicolaj skrives med j og ikke i som sidste bogstav.

  1. Jo, det er ham Carl Mathiesen Brodersen, 13.5.1897, min morfar og det stemmer også over ens med 153, 9. komp.Har adskillige feltpost fra ham og hans kommentar til dskbogen, hvor netop den træfning fortælles. Hans brødre og fætre deltog også, alle fra Øster Terp

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *