Jernkors og andre udmærkelser

Jernkorset var oprindeligt en preussisk, og blev senere også en tysk militær orden. Den blev indstiftet af den preussiske kong Friedrich Wilhelm III. den 10. marts 1813 in Breslau i forbindelse med Napoleonskrigene (Befreiungskriege) 1813-1815.

Indstiftelsen af jernkorset blev fornyet af kong Wilhelm I af Preussen den 19. juli 1870 med udbruddet af den fransk-tyske krig til også at gælde denne krig. 8. august 1914 fornyede Kejser Wilhelm II. indstiftelsen i sin egenskab af Preussisk konge som udmærkelse i 1. verdenskrig.

Det fandtes i tre klasser: Jernkorsets storkors samt Jernkorset af 1. og 2 klasse. (Jernkorsets ridderkors med dets mange niveauer blev først indført i 1939). Da ordenen kun uddeles i krigstid, findes der kun jernkors fra 1813, 1870, 1914 og 1939. Jernkorset var lavet af forsølvet messing.

For de militære underklasser var jernkorset af 1. og 2. klasse det højest opnåelige.

Sammenlignet med tidligere krige gik der under 1. verdenskrig inflation i udleveringen. Hvor EK1 i 1813-15 blev uddelt til 668 soldater og officerer, og EK2 blev uddelt til 8542 (plus 7000 indstillede) udleveredes i 1. verdenskrig ca. 218.000 EK1 og 5.196.000 EK2. Dette store antal udleveringer fortsatte i øvrigt under 2. verdenskrig.

Jernkorset af 2. klasse var monteret i et ordensbånd og var derfor ikke egnet til hverdagsbrug. Det skulle bæres i det næstøverste knaphul.

EK2_EK1

Til daglig brug havde man kun ordensbåndet anlagt i knaphullet. Jernkorset af 1. klasse kunne bruges til daglig, idet det blev monteret direkte på uniformen med en bagplade og en skrue. Den skulle bæres på venstre side af brystet.

EK_2 og EK_1
Soldat med båndet fra EK1 og EK 2

Udover jernkorset kunne de lavere militære rækker tildeles Det Gyldne Militære fortjenstkors. (Goldenen Militärverdienstkreuz) .

KVKDet blev derfor kaldt underofficerernes Pour le Merité. (Pour le Merité ”Blaue Max” kunne kun opnås af officerer) Der blev 1914-1918 udleveret 1706 stk. Det blev båret i et sort og hvidt bånd på venstre side af brystet. Der skulle præsenteres for bærere af fortjenstkorset og de havde krav på sørgeparade ved begravelsen.

ek2_ek_1_gvk
Soldat med alle tre ordener

Endelig kunne de lavere rækker modtage sårettegnet (Verwundetenabzeichen) hvis de blev såret. Det blev indstiftet 3. Marts 1918 og fandtes i tre grader. Sort (såret 1-3 gange) sølv (såret 3-4 gange) guld (såret 5 +  gange).
Tegnet blev båret på venstre side af brystet.

verwund_3

 

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918