Jernkors og andre udmærkelser

Senest ændret den 20. april 2022 16:33

Herunder omtales nogle af de mest ikoniske orden og udmærkelser, som uddeltes under 1. verdenskrig.

Omtalen er kun ganske kort og for yderligere informationer om de enkelte udmærkelser henvises til litteratur om emnet.
Tilføjelser til listerne over modtagere af Goldene Militärverdientskreuz og Pour le Mérite kan sendes til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot via mail.

Jernkorset

var oprindeligt en preussisk, og blev senere også en tysk militær orden. Den blev indstiftet af den preussiske kong Friedrich Wilhelm III. den 10. marts 1813 in Breslau i forbindelse med Napoleonskrigene (Befreiungskriege) 1813-1815.

Indstiftelsen af jernkorset blev fornyet af kong Wilhelm I af Preussen den 19. juli 1870 med udbruddet af den fransk-tyske krig til også at gælde denne krig.
Den 8. august 1914 fornyede Kejser Wilhelm II indstiftelsen i sin egenskab af Preussisk konge som udmærkelse i 1. verdenskrig.

Det fandtes i tre klasser: Jernkorsets storkors samt Jernkorset af 1. og 2 klasse. (Jernkorsets ridderkors med dets mange niveauer blev først indført i 1939). Da ordenen kun uddeles i krigstid, findes der kun jernkors fra 1813, 1870, 1914 og 1939. Jernkorset var lavet af forsølvet messing.

For de militære underklasser var jernkorset af 1. og 2. klasse det højest opnåelige. Jernkorset var en kædeorden, hvor man fik tildelt 2. klasse, før man kunne få tildelt 1. klasse.

Sammenlignet med tidligere krige gik der under 1. verdenskrig inflation i udleveringen. I krigen 1813-1815 blev der uddelt Jernkorset af 1. klasse til 668 soldater og officerer, mens Jernkorset af 2. klasse blev uddelt til 8542 (plus 7000 indstillede).
Under i 1. verdenskrig udleveredes ca. 218.000 Jernkors af 1. klasse  og 5.196.000 Jernkors af 2. klasse. Dette store antal udleveringer fortsatte i øvrigt under 2. verdenskrig.

Jernkorset af 2. klasse (også kaldet EK2) var monteret i et ordensbånd og var derfor ikke egnet til hverdagsbrug. Det skulle bæres i det næstøverste knaphul. Til daglig brug havde man kun ordensbåndet anlagt i knaphullet.

EK2_EK1Jernkorset af 1. klasse (også kaldet EK1) kunne bruges til daglig, idet det blev monteret direkte på uniformen med en bagplade og en skrue. Det skulle bæres på venstre side af brystet.

EK_2 og EK_1
Soldat med båndet fra EK2 i knaphullet og EK1 på brystet.

Das preussische Goldene Militärverdienst-Kreuz

Udover jernkorset kunne de lavere militære rækker tildeles Det Gyldne Militære fortjenstkors (Goldene Militärverdienstkreuz) .
Under 1. verdenskrig var udmærkelsen fremstillet af forgyldt sølv.

KVKUdmærkelsen blev kaldt “underofficerernes Pour le Mérite” (da Pour le Mérite – også kaldet ”Blauer Max” – kun kunne opnås af officerer. Se omtale af denne nedenfor).
Der blev i perioden 1914-1918 uddelt ca. 1760 stk.
Det blev båret i et sort og hvidt bånd på venstre side af brystet. Der skulle præsenteres for bærere af fortjenstkorset og de havde krav på sørgeparade ved begravelsen.

Sønderjyder dekoreret med  Das preussische Goldene Militairverdienst-Kreuz:
ek2_ek_1_gvk
Soldat med alle tre ordener

Verwundetenabzeichen

Endelig kunne de lavere rækker modtage et sårettegn (Verwundetenabzeichen) hvis de blev såret. Det blev indstiftet 3. marts 1918 og fandtes i tre grader: Sort (for at være såret 1-3 gange), sølv (såret 3-4 gange) og guld (såret 5 +  gange).
Tegnet blev båret på venstre side af brystet.

verwund_3

Pour le Mérite

Udmærkelsen har rødder til “Ordre de la générosité”, der blev indstiftet 1667. I 1740 blev form, farve og kriterier ændret til “Pour le Mérite“, der fortrinsvis, men ikke udelukkende, blev tildelt for militære bedrifter. Pour le Mérite var den højeste udmærkelse for tapperhed og fortjeneste i Preussen.
Udmærkelsen blev uddelt til officerer og andre rangspersoner.

Udmærkelsen er et 4-armet kors med 8 spidser af guld eller forgyldt sølv. Armene er belagt med blå emalje. Mellem armene er anbragt en preussisk ørn. På den øverste arm er et gyldent “F” med krone over indlagt i emaljen.  På de andre 3 arme er indlagt ordene “Pour”, “le Mé-” og “rite”.

Pour le Mérite bæres i et sort-hvidt-stribet bånd om halsen og modtagerne var berettigede til særlige militærisk ære, herunder at der skulle hilses på bæreren – også før højerestående rangspersoner, ligesom der skulle præsenteres gevær for bæreren.

Sønderjyder dekoreret med  Pour le Mérite:

Ehrenkreuz für Frontkämpfer (fra 1934)

Medaljen blev indstiftet den 13. juli 1934 – altså 20 år efter starten på 1. Verdenskrig – af rigspræsident Paul von Hindenburg (død 1934), og var en udmærkelse til tyske frontkæmpere og deres efterladte for deltagelse i 1. Verdenskrig, 1914-18.

Stiftelsesteksten lyder: “Zur Erinnerung an die unvergänglichen Leistungen des deutschen Volkes im Weltkriege 1914/1918 stifte ich ein Ehrenkreuz für alle Kriegsteilnehmer sowie für die Witwen und Eltern gefallener, an den Folgen von Verwundung oder in Gefangenschaft gestorbener oder verschollener Kriegsteilnehmer.“.

Der findes 3 udgaver af medaljen:

  • Für Frontkämpfer – Krigsdeltagerkorset, der er bronzeret og dekoreret med en laurbærkrans og 2 korslagte sværd, blev tildelt soldater, der havde kæmpet ved fronten. (Se foto nedenfor).
  • Für Kriegsteilnehmer – tildeltes soldater, der havde deltaget i krigen, men ikke ved fronten. Korset svarer til det ovennævnte, men uden de 2 korslagte sværd og kransen var af egeblade.
  • Ehrenkreuz für Witwen und Eltern gefallener – Et tilsvarende kors tildeltes enker og efterladte forældre efter faldne eller krigsdeltagere døde af sår eller i krigsfangenskab. Dette kors var uden sværd og havde en krans af egeblade. Det var ikke bronzeret som de 2 ovennævnte, men lakeret matsort.  Korset blev ikke tildelt børn af faldne krigsdeltagere.

Man skulle søge om at få korset og mange krigsdeltagere – også dansksindede og medlemmer af DSK-foreninger – søgte og fik korset i slutningen af 1930´erne.

Ehrenkreuz für Frontkämpfer mit Schwerter, der har tilhørt en sønderjyde, der deltog som tysk soldat ved fronten under 1. verdenskrig. Det viste Ehrenkreuz tilhører Museum Sønderjylland.

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918