24. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: 6 maaneders fængsel for et brev

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

I en ordre om kulbesparelse,

som blev udstedt i sidste uge, hedder det: Levering af kul og andet brændselsmateriale til kirker, skoler os. er forbudt. Alle brændselsforraad de nævnte steder er beslaglagte til fordel for kommunalforbundene. I alle lejehuse, forretningshuse, kontorer, hoteller, restaurationer, teatre, koncertsale osv. for saa vidt som de nævnte lokaler har centralvarme, maa der ikke være mere end 16 grader celsius. I lejehuse med badeindretninger maa disse kun tages i brug en bestemt dag om ugen. Yderligere brug af badeindretninger kan forbydes af husværten.

 

6 maaneders fængsel for et brev

Fru Ingeborg Jørgensen fra Sundeved blev den 3. september i fjor ved landsretten i Flensborg idømt 6 maaneders fængsel. Hun havde skrevet et brev til sin tidligere tjenestepige, der var flyttet til Danmark, og havde givet brevet til et bud, der skulde tage det med over grænsen. Buddet blev nappet, og brevet faldt i myndighedernes hænder. Retten havde dømt den anklagede særlig haardt, fordi der i brevet var skrevet ting, som muligvis kunde være til skade for det tyske rige. I revisionen, som nedlagdes mod dommen, hævdede den anklagede ifølge Hejmdal, at hun holdt mulige skadelige følger for det tyske rige for udelukkede, da brevet ikke var rettet til nogen dansk myndighed, men kun til hendes tjenestepige. Rigsretten i Leipzig forkastede i mandags revisionen som ugrundet, og dommen staar altsaa ved magt. 

 

Faldne

Lærer Harreby fra Haderslev er falden den 12. februar. Han efterlader hustru og 4 børn.

M. Nissum i Arnum modtog i søndags budskab om, at hans yngste søn, Marten, er falden ved Vestfronten.

Lorens Holm Johannsen fra Aarøsund er den 7. februar død paa et feltlazaret ved Vestfronten, 32 aar gl.; han efterlader enke og en søn.

Peter Lunds enke i Normsted ved Skærbæk har modtaget budskab om, at hendes søn Magnus er død paa lazaret i Kalukova den 18. februar, 20 aar gl.

 

Saarede

Gaardejer Dins Barsøe fra Kvistrup i Øsby sogn er saaret. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *