23. maj 1919. Ernst Christiansen: Et felttog mod 3. zone

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Maj: Den danske Regering og dens Tilhængere i Forbund med H. P. Hanssen fortsætter deres Felttog mod 3. Zone i Pressen og paa Møder.

A. Lebeck har været i Angel og opsøgt de tyske Førere Iversen i Munkbrarup og P. Jensen i Oksager.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Se Anders Lebecks artikelserie fra 4. maj 1919 og de følgende dage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *