23. juli 1919. Møde med H.P. Hanssen: “Angelboerne vil hjem til Danmark!”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Juli har der i et Udvalgsværelse paa Rigsdagen fundet et historisk Møde Sted. Detlef Thomsen fra Vindert, Daniel Petersen fra Vesterholt og en Mand fra Ejdersted ønskede en Forhandling med Minister H. P. Hanssen.

Til Stede var Nis Nissen fra Viby, Kloppenborg-[Skrumsager], Vanggaard og flere fremtrædende Rigsdagsmænd af Venstre og det konservative Folkeparti.

Thomsen hævdede, at det første Fredstraktatudkasts Bestemmelser om 3. Zone var en ny Paragraf fem for 3. Zones Befolkning. Han paatalte den paatænkte Afspærring mellem 2. og- 3. Zone, som vilde medføre stor Fortræd uden at sikre Friheden i 2. Zone, og angreb i det hele Inddelingen i Zoner.

Han mindede om Hanssens Tale i Haderslev i Januar, hvor han havde lovet at tage imod Angelboerne med aabne Arme, naar de tilkendegav Viljen til at blive loyale danske Statsborgere. Nu er vi her! Vi er ikke komne før, fordi vi ventede at faa Afstemmngen, og haaber nu paa Deres uforbeholdne Støtte. —

Der blev en lang Forhandling. Hanssen svarede afvisende.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *