22. september 1914. Sådan døde Søren Andresen

Ribe Stiftstidende skriver:

Et feltpostbrev fra en nordslesvigsk gardist

De voldsomme tab, som efter mange samstemmende efterretninger har ramt den preussiske garde under felttoget i Frankrig, har også vist deres virkninger blandt de ikke få nordslesvigere, der gør tjeneste ved dette elitekorps.

Imellem disse var gårdejer Søren Andresen fra Øster Terp, som forleden blev dræbt af en granat. Om denne episode har hans soldaterkammerat, ligeledes en nordslesvigsk gårdejer, berettet følgende til Hejmdals disposition:

”Vi var på marchen i Frankrig. Fjenden var meldt forude; men fægtningen var endnu ikke begyndt. Da slog en fransk granat pludselig ned i vort kompagni. Virkningen var frygtelig. Søren Andresen blev dræbt ved min side. Otte andre af mine kammerater blev hårdt sårede. Blandt dem var gårdejer Branderup af Lunderup Mark ved Rødekro, som blev ramt i hovedet af en granatstump. Min kaptajn gav mig tilladelse til at bære min ven Søren Andresen ind i en nærliggende kirke, og der blev draget omsorg for, at han blev jordet dér. Med Branderup talte jeg, efter at han var forbunden. Han var ved fuld bevidsthed og kunne veksle nogle ord med mig. Aftenen før denne sørgelige tildragelse havde vi alle tre siddet sammen og talt om hjemmet.”

Den dræbte Søren Andresen omtales som en af de danske nordslesvigeres flinkeste og mest lovende unge mænd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *