En tanke om “22. november 1918 – De faldne”

 1. Man kan måske undre sig over, at mindetavlen / Gedenktafel over de faldne fra Freiwilligen Feuerwehr Lügumkloster befinder sig på et museum, Museet Holmen, Østergade 13, i dag primært et kunstmuseum. Tavlen har vel oprindelig hængt på brandstationen / i sprøjtehuset, og hvis der i tidens løb er bygget nyt, kunne tavlen flyttes med.

  Der kan dog godt være en forklaring på, at mindetavlen er blevet ‘frasorteret’.

  Det frivillige brandværn i Løgumkloster blev oprettet i 1885. I nutiden har eller rettere havde brandværnet et websted / en hjemmeside på domænet kloster-brand.dk. Der var en side om værnets historie. Men den og resten af hjemmesiden er forsvundet.
  Historie-siden kan dog ses på internetarkivet “Wayback Machine” på https://web.archive.org , dog desværre uden billeder:
  https://web.archive.org/web/20070630100303/kloster-brand.dk/historie/kloster_historie.htm

  Her kan man læse:
  “Efter genforeningen i 1920, forblev brandværnet på tyske hænder. Dansksindede borgere blev simpelthen nægtet optagelse

  Efter krigen (2. verdenskrig) var det tyske brandværn blevet over halveret, da 18 af værnets 31 aktive medlemmer sad indespærret i Frøslev, pga. deres virke under besættelsen.
  Den 30. maj 1945, samledes en kreds af dansksindede borgere, med skorstensfejer H Willert i spidsen, til møde, med det formål at få dannet et dansk brandværn i byen.

  Der blev valgt en bestyrelse bestående af: …

  Da brandværnets materiel tilhørte byen, fik tyskerne besked på at aflevere dette, til brug for det nye brandværn. Det blev også besluttet, ikke at optage medlemmer fra det tyske brandværn.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *