22. maj 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Nordslesvigernes tab under krigen

En sønderjyde, der har gjort uddrag af de tyske tabslister siden krigens begyndelse, meddeler i ,Sorø Amtstidende’, at i tabslisterne for den nordligste del af Slesvig (heri indbefattet Flensborg) indtil den 10. maj (Tabsliste Nr. 220) omfatter 978 døde, 2377 sårede og 790 savnede. Af disse sidste må ca. 300 anses for døde.

Forbudet mod Danseforlystelser

Generalkommandoen har ifølge, Hejmdal afslået et Andragende fra gæstgiverforeningeme om at lade indtræde lempelser med hensyn til forbudet mod danseforlystelser. Afslaget begrundes ligesom i sin Tid forbudet ud fra etiske overvejelser; det er ikke på sin plads at more sig ved dans, mens så mange må vove livet ved fronten.

Hårdt ramt

Handelsmand Flintholms Familie i Bollerslev er bleven hårdt hjemsøgt af krigen, idet to af sønnerne i en alder af 22 og 20 år er faldne på den vestlige krigsskueplads i løbet af 4 uger. Og en tredje søn paa 18 år er bleven vanvittig over tabet af de to brødre og har måttet bringes til sindssygeanstalten i Slesvig.

Landstormspligten

Til „Hamburgischer Correspondent” meddeles fra Berlin: Skønt der for nylig fra kompetent Side blev udtalt, at der ikke var påtænkt nogen lovmæssig Udvidelse a f landstormspliten, er der igen opdukket Rygter, der betegner en sådan udvidelse som påtænkt. Vi er i Stand til at kunne fastslaa, at disse Rygter er lige så ugrundede som de første.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *