22. februar 1918 – Hejmdal: Brødre-gensyn ved fronten

Senest ændret den 8. oktober 2018 13:01

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


Tabte Levnedsmiddel-Kort
Da Begæringerne om Erstatning af Brødkort og andre Levnedsmiddelkort samt Kul- og Petroleumskort, der efter Foregivende er gaaede tabt, stadig bliver hyppigere, gør Magistraten opmærksom paa, at bortkomne Kort af enhver Slags ikke maa erstattes.
    For at forebygge, at Levnedsmiddelkort o. f. v. gaar tabt, tilraader Magistraten indtrængende ikke at sende Børn eller upaalidelige Personer i Byen efter Varer.

Brevcensuren
Politiforvaltningen i Aabenraa bekendtgør, at der til Trods for de mange Henvisninger til de for Brevcensuren bestaaende Anordninger endnu stadigt af mange Beboere befordres Breve o. f. v. under Omgaaelse af Censuren. Politiforvaltningen gør derfor i de Paagældendes egen Interesse disse opmærksomme paa det strafbare i deres Handlemaade med den Tilføjelse, at der i den nærmeste Fremtid vil blive foretaget uformodede Revisioner af det rejsende Publikum for at se, om nogen skulde være i Besiddelse af Brevskaber, der er blevne unddragne Censuren.

Udsendt Stikbrev
Militær-Domstolene i Rødding har udsendt Stikbrev efter Danselærer Carl Petersen, født den 4. Marts 1876 i Sønderborg, sidst bosat i Adalbertgade 11 i Sønderborg, der mistænkes for Faneflugt. 


Fra Felten


Den 18. Febr. 18.
    Fra Lasaret i Thüringen sendes Venner og Bekendte, hjemme og ude ved Fronten, en venlig Hilsen i Haab om et glædeligt Gensyn i det kære Nordslesvig.
    Jens Callesen fra Søderup.

14. 2. 18.
    Kære “Hejmdal”!
Med Tak fordi du stadig befølger os herude beder vi dig bringe Venner og Bekendte en kærlig Hilsen fra undertegnede to Brødre, som har truffet hinanden i Felten. Paa et godt Gensyn i vore kære Nordslesvig!
    Christian og Andreas Witte fra Nordborg.

Død hjemme
I Søndags Eftermiddags afgik Peter Kunts paa Pugholm ved Graasten ved Døden efter en langvarig Sygdom, som han havde paadraget sig i Krigen. Han blev 32½ Aar gammel.

Saarede
Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Johannes Lund fra Kolsnap let saaret.

Forfremmelse
Arbejdsmand Frederik Jørgensen fra Gildegadegang Nr. 8 i Aabenraa, der har været med fra Krigens Begyndelse af og for Tiden ligger i Belgien, er bleven forfremmet til Sergent.
    Kataster-Assistent Johan Bahrt, Søn af Uldspinder Bahrt i Kolstrup ved Aabenraa, der ogsaa staar ved Vestfronten, er ligeledes bleven forfremmet til Sergent.

 

(Læs hele Hejmdal fra 22. februar 1918)

6 tanker om “22. februar 1918 – Hejmdal: Brødre-gensyn ved fronten”

  1. Ja vil også gerne vide, hvad et stikbrev er !
   myndighedernes forsøg på at lokke dessetører frem?
   Og tak for den fremragende hjemmeside.

 1. Den efterlyste danselærer Carl Petersen, mistænkt for faneflugt, er ikke nævnt i listen ‘Desertører alfabetisk’:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/desertoerer/desertoerer-alfabetisk/
  Heller ikke med navnene Karl med k eller Pedersen med d.

  Og Carl Petersen er ikke med på listen over sønderjyder med P:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-p/

  Angående gadenavnet Adalbertgade:
  http://sonderborghistorier.dk/gader-og-veje/dansktyske-gadenavne/
  oversætter Adalbert Strasse til Helgolandsgade.

  http://sonderborghistorier.dk/historier/hotellerrestauration-mm/hotel-prinz-adalbert/
  oplyser, at Hotel Prinz Adalbert lå i gadens nummer 11.

  Det kunne se ud som om, at Carl Petersen boede i hotelbygningen.

  1. Til Erik Sommer.

   Listen over desertører er ikke fuldstændig.
   Det er kun de på siden https://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/desertoerer/ angivne kilder, der er gennemgået.
   F.eks. er efterlysninger i Reichsanzeiger kun gennemgået for årene 1915-1916. Arbejdet begrænses blandet andet af hvilke kilder, der er til rådighed. Ikke alt kan indlånes til de danske biblioteker.

   Som du ved, er der udelukkende frivillige, der bruger deres ofte sparsomme fritid i arbejdet med siden.
   Heraf er der kun en lille håndfuld, der lægger oplysninger på siden, mens mange andre bidrage i større eller mindre grad med afskrift og bearbejdning af diverse kilder, indsamling af oplysninger, gennemgang af aviser, breve og udgivne bøger og meget andet. Alt efter, hvor meget tid den enkelte kan afsætte til det.

   Der vil derfor være mange krigsdeltagere som pt. ikke optræder under siden “Sønderjyder” – en del er der indsendt oplysninger om til museet på Sønderborg Slot, men på grund af det i perioder imponerende antal oplysninger og/eller spørgsmål, der indsendes, er der et efterslæb, når det gælder om at få oplysningerne lagt på websitet.
   Ting ta´r tid – og tid er i perioder en mangelvare.

   Vi får i øvrigt næppe alle 30.-35.000 krigsdeltagere med sønderjysk tilknytning nævnt på siden.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

 2. Den efterlyste danselærer Carl Petersen, mistænkt for faneflugt, er ikke nævnt i listen ‘Desertører alfabetisk’:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/desertoerer/desertoerer-alfabetisk/
  Heller ikke med navnene Karl med k eller Pedersen med d.

  Og Carl Petersen er ikke med på listen over sønderjyder med P:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-p/

  Angående gadenavnet Adalbertgade:
  http://sonderborghistorier.dk/gader-og-veje/dansktyske-gadenavne/
  oversætter Adalbert Strasse til Helgolandsgade.

  http://sonderborghistorier.dk/historier/hotellerrestauration-mm/hotel-prinz-adalbert/
  oplyser, at Hotel Prinz Adalbert lå i gadens nummer 11.

  Det kunne se ud som om, at Carl Petersen boede i hotelbygningen.

  – – – –
  I øvrigt: Et par steder i teksten står “o. f. v.”. Mon ikke det skal være o.s.v. ?

  – – – –
  Denne kommentar prøvede jeg at poste i går torsdag aften sent. Det virkede ikke. Jeg gik tilbage og klikkede igen på knappen “Skriv kommentar”. Det gav en fejlmelding: “Gentaget kommentar fundet; det ser ud som om, at du allerede har sagt det!”
  Nu prøver jeg igen her fredag aften.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *