22. august 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Senest ændret den 8. december 2018 19:31

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Skræddermester Claus Wrang og hustru i Felsted har modtaget sorgens budskab om, at deres søn Jørgen er falden i Frankrig, 21½ aar gl.

H. Asmussen fra Iller ved Broager er falden paa Vestfronten.

Christine Jensen i Mastrup ved Haderslev har modtaget meddelelse om, at hendes mand, Peter Hansen Jensen, er falden den 14. maj, 31 aar gl. Han efterlader sig enke og tre smaa børn.

J. Scherrebek og hustru i Djernæs ved Hoptrup har modtaget budskab om, at deres søn Hans er død paa et reservelazaret i Neuwied den 10. august, 20 aar gl.

Den gamle arbejdsmand J. Schwartz i Broager er bleven haardt ramt. For et aars tid siden faldt 2 af hans sønner, og en tredje søn har været savnet i over 2 aar. Nu er der kommet meddelelse om, at ogsaa en fjerde søn er falden.

Karl Behrens fra Haderslev er død som følge af et ulykkestilfælde.

H. Nielsen og hustru i Bjerndrup ved Kliplev har modtaget meddelelse om, at deres søn Peter er falden den 3. august, 33 aar gl.

Landstormsmand Kr. Rossen fra Ullerup er falden i Frankrig. En talrig familie, hustru og 8 børn, har i ham mistet deres forsørger. Rossen var kun kort tid før krigen bleven prøjsisk undersaat.

Arbejdsmand Henrik Lausen fra Broager er falden den 6. august. Han efterlader hustru og barn. han har deltaget siden 6. august 1914, hele tiden paa Vestfronten.

I tabslisten meddeles, at Peter Hansen fra Dyndved, der tidligere har været meldt haardt saaret, er død. 

Saarede

Snedkermester Petersen fra Skodsbøl ved Broager er ved Vestfronten bleven haardt saaret.

Kresten Jørgensen, en søn af købmand Jørgensen i Endrupskov ved Gram, er bleven saaret og indlagt paa et lazaret.

I tabslisten meddeles, at Anders Thomsen fra Ballum, der før har været opført som savnet, er saaret og i fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Christian Thomsen fra Hajstrup er haardt saaret.

Landmand Niels Aalling, søn af gaardejer R. Aalling i Rødding, der i fjor blev saaret i det ene ben i Frankrig, er nylig bleven hjempermitteret som uduelig.

Savnede

 Arbejdsmand Kuhschsmiders hustru i Løjtkirkeby fik i onsdags meddelelse fra kompagniet om, at hendes mand er savnet, man haaber, at han er i engelsk fangenskab.

Arbejdsmand Christen Brock i Sønderborg har fra sin søn Christians kompagni modtaget meddelelse om, at denne har været savnet siden den 30. juli.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Hans Brock fra Dybbøl, August Jakobsen fra Sottrup Mark og Hans Nielsen fra Pøl, der tidligere har været meldt savnede, ifølge private meddelelser er i fangenskab.

Endvidere meddeles, at Hans Jepsen fra Aabenraa og Georg Trauelsen fra Frørup ifølge ikke militært bekræftede meddelelser fra udlandet er i fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Andreas Christensen fra Stenderup ifølge ikke militært bekræftede meddelelser fra udlandet er i fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *