21. september 1919. Til 80-års fødselsdag i Strukstrup

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. September: I Avtomobil med Ferdinands forbi Obdrup — Besøg hos Wall — til Strukstrup for at lykønske gamle Henrik Lassen til
hans 80-Aarsdag. En prægtig Skikkelse, men fyldt af Bitterhed.

Note: Henrik Lassen var far til Peter Lassen, der var stærkt engageret i arbejdet for en grænse ved Danevirke. Henrik Lassens erindring rakte tilbage til den tid, da gamle mennesker i det sydlige Angel stadig talte dansk.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *