21. marts 1918. K. Tastesen med tog til Vestfronten

Füsilier K. Tastesen gjorde krigstjeneste i Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe på vestfronten, østfronten og Balkan. I juli 1917 blev han overført til Infanteriregiment 59, der lå i Rumænien, men i foråret 1918 gik turen til atter til Vestfronten.

Den 15. Marts marcherede vi fra Balla-Albert til en Station, som laa ca. 20 km derfra. Der kom vi med Toget, og naaede efter 2 Timers Kørsel Buzau. Der fik vi Brød, Smør og Flæsk samt 24 Cigaretter og 12 Cigarer udleveret, det skulde slaa til til 6 Dage.

Hver ottende Time skulde vi have varm Mad ved Stationerne. Under hele Krigen havde vi faaet 2 Cigarer og 4 Cigaretter udleveret hveranden Dag. Vi belavede os nu paa en lang Rejse og gjorde os det saa behageligt som muligt. Vi kom 7 Mand ind i hver Kupé; vi plejede ellers at skulle være 9.

Nu var vi paa Vej til Vestfronten og passerede Bukarest, Craiova og ankom til Budapest den 18. Marts. Da vi holdt der paa Banegaarden, skete der et Uheld. Jeg havde spændt et Stykke Sejl, som vi hver medførte et Stykke af til Telte, ud over Hylderne i Kupéen og laa heroppe og sov.

Pludselig gav det et Stød, saa Snorene, jeg havde bundet Sejlet fast med, gik i Stykker og jeg raslede over mod Væggen og slog Hovedet slemt. Og bedre var det ikke for mine Kammerater, der faldt over i den ene Side af Kupéen, og jeg med mine store Støvler ned over dem. Vi sprang ud af Toget og skulde se efter, hvad der var sket. Et Tog var kørt ind i vor Maskine og havde ødelagt den samt knust de to forreste Vogne, heldigvis Pakvogne; der var dog nogle, der var bleven Saarede, men ganske let.

Der holdt vi saa i tre Dage, før vi fik en ny Maskine og den gamle ryddet af Vejen. Derfra kørte vi saa gennem Wien, Prag, Frankfurt, Køln, Aachen, Brüssel og ankom til Tournai den 1. April. Derefter marscherede vi til en lille Landsby, ca. 22 km fra Tournai, hvor vi blev indkvarteret. Her laa vi i 6 Dage og fik nye Officerer, som havde været ved Vestfronten hele Tiden. Vi holdt Ekscersits og blev inddelt i forskellige Grupper, nogle til Patrouiller, andre til Stormgrupper og jeg kom til Maskingeværerne.

Derefter blev vi alle indøvede med Gasmasker. I de 6 Dage blev vi atter desinficeret for Utøj, og til Slut fik vi alle udleveret Staalhjælme som Værn mod Schrapnell og Granatsplinter.

K. Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *