21. januar 1919. “Daglige Forhandlinger om Stillingen i Flensborg og Kampagnen i Kongeriget”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Daglige Forhandlinger om Stillingen i Flensborg og Kampagnen i Kongeriget. Med til at samle Underskrifter paa Opraabet. Daglig skrevet en Leder til Forberedelse af Kampagnen, skrevet Breve til danske Aviser, til danske Partiførere osv. Den 19de rejser de tre Talere.

I Dag Mødet i “Foreningen for Handel og Industri”.

Overborgmesteren har lugtet Lunten og har travlt, stævnet
Folk til sig, haft Udsendinge rundt fra Hus til Hus. Henad Midnat faar
jeg Referat. Hübsch har ledet uden at tage Standpunkt, kun meddelt graverende Tal om det nordlige Oplands Betydning. Bestyrelsen tavs.

Overborgmesterens Talere Slag i Slag. Spagfærdige Antydninger fra
anden Side slaas ned. De 8 Danske tier, fordi de andre selv maa tage
Standpunkt. Resultatet: 124 mod 26 for en Resolution i tysk Retning.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *