21. februar 1919. Telegram fra udenrigsministeriet til den danske gesandt i Paris

Det danske udenrigsministerium sendte den 21. februar følgende telegram til gesandt Bernhoft i Paris.

Ifølge Pressetelegrammer har det slesvigske Spørgsmaal været forelagt Fredskonferencen idag, Fredag. Betyder dette, at Spørgsmaalet allerede er bragt til Afgørelse, eller er det kun en Forelæggelse, hvorefter Spørgsmaalet kommer under Overvejelse?

I sidste Tilfælde gaar man ud fra, at det vedblivende er ønskeligt, at Rigsdagens og Sønderjyllands Repræsentanter kommer tilstede i Paris for som paatænkt at virke for den her ønskede Afgørelse. Udtalelse derom udbedes telegrafisk omgaaende en clair [Dvs: i alm. Sprog, i Modsætning til Chiffersprog.]. Den danske Regering har anmodet Etatsraad Andersen og Etatsraad Glückstadt, sidstnævnte for de finansielle Spørgsmaal, om at ledsage Delegationen.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

2 tanker om “21. februar 1919. Telegram fra udenrigsministeriet til den danske gesandt i Paris”

  1. Jeg savner er kommentar om gymnastikdirektør N H Rasmussen, der fik ud arbejdet at de sønderjyske krigsfanger kom i særlejre i Feltham i England, Urijak i Frankrig og Jurjef Polski i Rusland, hvor de havde meget bedre en i de andre lejre. De var jo tyske soldater. De blev også hjemsend langt tidligere fra disse lejre.
    Danmark havde 30 000 soldater med i første verdens krig. 6000 af dem faldt og kom ikke hjem igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *