20. september 1916 – Ribe Stiftstidende: hamstrer borgmesteren?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Straffepælen i fangelejre

Vi har tidligere gentagne gange omtalt, at man i fangelejrene i Tyskland straffer fanger – særlig dem, der er paagrebne under flugtforsøg – ved at surre dem fast ved arme og ben til en pæl i lejren og lade dem staa, undertiden endog hænge saaledes i deres egen vægt, i et par timer. Russiske fanger, der er ankomne hertil i den sidste tid, har oplyst, at denne straffemetode ikke længere anvendes over for russerne, antagelig fordi russiske søstre under deres besøg i tyske fangelejre skal have udvirket denne forandring. Derimod paastaar de samme flygtninge, at den stadig anvendes og endnu fornylig er anvendt over for engelske og franske fanger i al fald i fangelejren i Thinglevegnen, en lejr, der for den væsentligste del bestaar af krigsfanger, der er paagrebne under flugtforsøg. Hvorfor kan denne straf, der mest af alt minder om vilde indianeres og negres metoder, ikke afskaffes fuldstændig. Det gælder jo kun et ord fra de højeste militære myndigheder og den forsvinder overalt.

 

Borgmesteren i Haderslev “hamstrer” hverken kød, smør eller sukker

I en bekendtgørelse i Schleswigsche Grenzpost for i lørdags bekendtgør borgmester Dr. Schindelhauer i Haderslev følgende advarsel: Det er kommet mig for øre, at der i byen udspredes de taabeligste falske rygter om min person, saaledes til eks., at jeg skal være rejst til Kristiansfelt og derfra havde indført store mængder kød, at jeg hver uge får 7 pund smør, at jeg havde flere sække sukker skjult i kælderen osv. Udsprederne af saadanne løgne skal vide, at jeg med største glæde underkaster mig de smaa foreskrevne begrænsninger i ernæringen, der for mig ikke en gang er noget særligt savn, fordi jeg betragter dem som yderst gavnlige og sunde for kroppen. Allerede af den grund behøver jeg ikke at hamstre hverken kød, smør eller sukker, bortset fra, at jeg selvfølgelig akkurat faar samme mængde af fødevarer anvist som enhver anden borger. Jeg vilde personlig straffe bagvaskeren og æreskænderne med ringeagt, men fordi almenvellet kræver det, vil jeg for fremtiden drage dem strafferetligt til ansvar.

Skudt ved flugtforsøg

Smedemester Thomas Hansen fra Branderup, som var hjemme paa orlov, forsøgte dagen før hans orlov var udløben at komme over grænsen, men blev ifølge Hejmdal nedskudt af grænsevagten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *