8. februar 1918 – Fra Efterretningssektionens journal: “… nogle Projektiler gaar ind over Grænsen”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia

1.a. Som Grænseinspektør ved den danske Grænse er anset Oberstløjtnanterne Schultz og Lockmann

b. Chefen for 21´ Lstbatl, Major Morgenbesser i Christiansfeld
1´/21´B. i Frørup Chef Hauptman Ahrens
2´/21´B i Christiansfeld Chef [Hauptmann] Dohmenfeld
3´/21´B. [ i Christiansfeld Chef Hauptmann] Schütje.
4´/21´B. i Aller [Chef Hauptmann] Tenbruel
Mandskabet er i Alderen fra 23-46 Aar, dels saarede, dels ældre Mandskab. Det eneste kompagni, hvis Mandskab er ”kriegsverwendbar” er 3´/21´B.

c. 31´. Batl fra Steppinge til Frihedbroen. Chef Hauptmann Botte Jels.
1´/31´B. i Skodborg fra Farris til Frihedsbroen; Chef Hauptmann Botte,
2´/31´B i Højrup i Barakken. Chef Oberleutnant Elleizt
3´/31´B i Jels. Chef Lt. Krüger
4´/31´B i Skuderup i Barakken. Chef ?
2 Off. pr. Kompagni.
Mandskabet ældre, hovedsagelig Sachsere og Bremere. Har kun haft 4 Ugeres Uddannelse og ikke været indkaldt tidligere.

d. 22´Landstormbatl, Chef Major v. Reizwitz, Rødding.
1´/22´ fra Frihedsbroen til henimod Foldingbro, Chef ?
4´/22´ fra Foldingbro til Aabølling, Chef: Hauptmann Kuns,
2´/22´ i Barakkerne ved Baungaard, Chef Hauptm. Roth, Hjortvad (fra Aabølling til Hjortvad Aa)
3´/22´ Chef: Hauptmann Sack i Hügum Mølle
I 22´B indgaar 100 Md. af 5´Landstormbatl, der tidligere laa her ved Grænsen og blev afløst af 22´B.

2. Skydningen langs Grænsen er sjældnere i den senere Tid, men det hænder dog endnu, at nogle Projektiler gaar ind over Grænsen.
Igaar Morges surte [surrede?/red.] nogle Projektiler mod Ødin-Bramdrup mellem Stationen og Byen.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *