29. maj 1915 – Ellen Jensen: “… mange gode Søndagskys”

Ellen Jensen var gift med journalist J.N. Jensen, der arbejdede for Flensborg Avis. Han var blevet indkaldt til trænet i august 1914, og som så mange ægtepar adskilt af krigen førte de en omfattende brevveksling mellem fronten og hjemmet i Flensborg.

Brev, Flensborg 29. maj 1915

“Min egen Kæreste! – Nu har jeg lige fulgt Md. Jensen til Skibet og lovet hende højtideligt, at jeg og Børnene vilde komme der ud i Løbet af de næsten fjorten Dage […] Hun ønskede mange Gange, at Fætter Niels kunde blive Soldat. Hendes Søn havde været henne at ”brumme” i to Maaneder. Han havde sagt til en Mand i Toget: ”Din tyske Hund, det er kun dine graa Haar der fritager dig fra Klø! – Nu var han Soldat og stod sig fint med sine Befalingsmænd, saa at han mere var Hjemme paa Orlov. […]

Naar, saa du Bader, pas nu for Guds Skyld paa, at det ikke er Mergelgrave eller lignende lumske Vandhuller du bader i, at du ikke gaar hen og drukner. Ja, du har jo nu faaet mit Referat af min Pinse. […]

I Gaar Eftermiddags var jeg med Hr. Simonsen paa Raadhuset – ja, du skal ikke blive ked af det, vi blev ikke gifte – men vi var oppe og faa Skattehistorien ordnet. For Statsskat slipper jeg, men Kommuneskat skal jeg betale og jeg skal betale for sidste Aar, altsaa efter din Løn da, og saa siden fra Aug. efter den Løn jeg da fik. D.v.s. jeg kommer til at betale 21. Mark. Men til næste Aar faar vi en lille Skat at betale, da efter vor Løn – 1200 aarlig. Med samme blev arvehistorien bragt ud af Verden. Den har de bøvlet rundt med, til trods for, at jeg havde sagt dem, at vi intet havde arvet.

– Tyrkerne spekulerer paa en Seperatfred, siges der de skulde være trætte. Italien tager godt fat, gid de nu vilde slaas, saa der kunde blive Ende paa Galskaben. […]

Kunde du smutte hjem i Morgen, det er Søndag, saa vilde du faa mange gode Søndagskys, nu maa du nøjes med dem man gir´ om Lørdagen.

Din lille Pige.”

(Brev i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *