19. juli 1919. Der kommer sønderjyske krigsfanger til Vejle!

Vejle Social-Demokrat skrev den 19. juli følgende:

Sønderjydske krigsfanger til Vejle

Vejle Byraad har til morgen fra den Sønderjyske Fonds Hovedkontor modtaget et Brev, hvori takkes for tilbudet om at modtage en Transport Sønderjydske Krigsfanger, hvilket Tilbud er fremsendt efter Anmodning fra „Sønderjydsk Fonds” Hovedledelse.

Krigsfangerne vil afgaa med Dampskib „St. Thomas” fra Rouen efter den 19 ds., og da Rejsen varer hen imod 4 Døgn, vil de antagelig ankomme her til Byen i sidste Halvdel af næste Uge.

Et Opraab om indkvartering af Krigsfangerne vil fremkomme paa Mandag, og det forventes at baade Byboere og Landboere vil tage velvilligt imod de fremmede.

Tak til Vejle Stadsarkiv for avisudklippet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *