18. Marts 1916: Faldne, Saarede og hjemme paa Orlov

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Snedkermester Christen Hansen fra Dybbøl er faldenden 24. Februar i Frankrig. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 26. Marts om Eftermiddagen Kl. 4½ i Dybbøl Kirke.
Anton Møller og Hustru i Toftlund har faaet den sørgelige Efterretning, at deres eneste Søn Peter Andersen Møller er falden den 27. Februar; han blev kun 21 Aar gammel.

Saarede.
En Søn af Drejermester G. Adolphsen i Storegade i Haderslev, Karl Adolphsen, er i en Fægtning den 4. Marts vestpaa bleven haardt saaret i højre Arms Albue. Det er saa meget strengere for den unge Mand, som hans venstre Arm i Forvejen er noget stiv. Han ligger ifølge “Dv.” nu i et Feltlasaret.
Landmand Hans J. Schmidt fra Birkelev ved Brøns, en Søn af Gæstgiver H.P. Schmidt i Roager, er ifølge “T.Z.” under Kampene i Frankrig bleven saaret i det venstre Ben. Den unge Schmidt har i sin Tid været med i Galicien og derpaa ligget syg i Wiesbaden, hvorefter han kom til Vestfronten.

Ved at andet Regiment.
Marius Skau fra Aabøl, der tidligere i Tabslisten har staaet opført som savnet, er ifølge den sidste preussiske Tabsliste nu ved Infanteri Regimenet Nr. 116.

Dekoreret.
En Søn af Landmand J. Gottschalk paa Vilsbæk Mark ved Navns Henrik, som ligger ved 86. Regiment, har ifølge “Fl.Av.” erhvervet sig Jernkorset.

Hjempermitteret.
Hans Foss fra Øster-Lindet, der har været med ved Vestfronten, hvor han er bleven saaret i det ene Ben, er bleven hjempermitteret med Pension.

Hjemme paa Orlov.
Anders Prinds fra Gramby, der ligger paa et Lasaret i Flensborg, og Sofus Fries fra Tiset, der ligger i Garnison i Stade, er for Tiden hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Undvegne russiske Fanger. (S.Z.) Natten til Torsdags er tre russiske Fanger undvegne fra Hagenbjerg. De er gaaede ned til Beltet, hvor de har taget en Baad, og er derpaa roede over til Fyn.

Flensborg Gæstgiverforening meddeler, ay den som Følge af den almindelige Prisstigning har fastsat følgende Mindste-Salgspriser: Lagerøl pr  Tyvendedele Liter 35 Penning, Toddy 40, Kaffepuns 20, en Kop Kaffe 30, ½ Kande Kaffe 70, 1 hel Kande Kaffe 100, Taffelakvavit 15 Penning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *