17. juli 1919. Der udpeges tillidsfolk i 2. zone – hvor det er muligt

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Juli: I Gaar er der holdt Husundersøgelse hos Daniel Petersen paa Vesterholt.

»Hejmdal« angriber nu Wall i Obdrup, fordi hans Fader har været Slesvig-Holstener.

Til i Dag indkaldt et Møde af Folk fra 2. Zone, Flensborg Amt, for at faa en fast Organisation.

En saadan dannedes under Mellemslesvigsk Udvalg med J. Søgaard i Jaruplund som Formand; der udpegedes Tillidsmænd i de enkelte Kommuner, saa vidt dette hidtil var muligt.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *