29. juni 1918. K. Tastesen i mudderet på Vestfronten

Füsilier K. Tastesen blev  juli 1917 overført til Infanteriregiment 59, og  i foråret 1918 kom han til Vestfronten.

Den 29. Juni skulde vi til en Stilling 4 km vest for Boly. Vi marscherede derud. Landeveje var der ingen af, i hvert Fald hvis der havde været nogen, var de fuldstændig oppløjet. Det havde nylig regnet, og Jorden var helt opblødt, saa vi gik og vadede og kunde ikke faa Støvlerne med os. Jeg havde et lille Maskingevær paa Nakken og var saa uheldig at falde, saa Geværet blev helt maset ned i Jorden.

Om Natten naaede vi en Bondegaard, hvor vi blev. I Laden var der noget Halm, hvor vi kunde ligge Resten af Natten.

Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *