16. juli 1919. Møde i Fredskommissionens øverste råd: Ingen rømning af 3. zone

Paa sit Møde 16. Juli 1919 traf Øverste Raad følgende Afgørelser vedr. det slesvigske Anliggende:

Rømningen
Det besluttes i den eksekutive Komités Indstilling at stryge det Afsnit, der omhandler Rømningen, og kun at anmode den tyske Regering om i nævnte Zone ikke at foretage nogen Arrestation af politiske Grunde.

Saafremt den internationale Kommission (C. I. S.) efter Afstemningen kommer til den Opfattelse, at Afstemningen i 2. Zone er bleven paavirket af tyske Overgreb i 3. Zone, kan den erklæres ugyldig.

Land- og sø-militare Styrker til Slesvig
Det vedtages, at den franske Bataljon, der holdes rede, skal deltage i Ekspeditionen til Slesvig. Det britiske Admiralitet giver Marskal Foch et Varsel paa fire Dage, inden Bataljonen skal afmarsjere.

Krigsfangerne
Den eksekutive Komité’s Indstilling vedrørende Krigsfangernes Hjemsendelse3 bifaldes.

Rekvisitioner og Salg af Statsejendomme
Den eksekutive Komité’s Indstilling bifaldes.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *