15. juli 1919. Vi havde ingen forudsætninger for at træffe fornuftige økonomiske beslutninger

Hans Schmidt fra Østerlindet har berettet om forholdene i landbruget i overgangstiden 1918-1920. Vi bringer hans beretning i uddrag. Dette er tredje del.

Baggrunden for Kronelaanene var jo den Antagelse, at Reichsmark vilde rette sig igen og altsaa ikke mere kunne købes billigt for danske Kroner. Derfor iværksatte man disse Transaktioner saa hurtigt som muligt, og hurtigst lod det sig jo gøre for dem, som havde gode Forbindelser Nord for Grænsen.

Det havde Folk paa Røddingegnen i høj Grad.

Der var næppe en Familie i ”det ideelle Hjørne”, som ikke havde Slægtninge eller Venner i Danmark. Landmændene paa Røddingkanten fik da ogsaa alle Kronelaan paa et meget tidligt Tidspunkt, til en Kurs af 50 og ned til 37; dette vil altsaa sige, at hele Egnen havde faaet dyrt omsat og tilmed maatte betale de høje Renter i meget længere Tid end andre. Det bødes der for den Dag i Dag [1935].

Nu bagefter kan det synes mærkeligt, at det store Flertal gjorde den Fejl at omsatte Markgælden til Kronegæld alt for tidligt. Hertil er dog at sige, at ogsaa flere af de formentlig klogeste Finansmand i Danmark gik ud fra, at Marken paany vilde gaa op i 88,89 Øre pr. Mark eller dog nærme sig denne Paritet.

Ved Bedømmelsen af, hvad der dengang skete, maa man dog navnlig erindre, at da vi kom hjem fra Krigen, skulde vi pludselig træffe Dispositioner, som vi ingen Forudsætninger havde for at overse efter i 4½ Aar at have levet i en helt anden Verden.

Endvidere gjorde en vis Suggestion sig gældende. En solid og klog Gaardmand i Nærheden af den gamle Grænse havde under Krigen gentagne Gange skrevet hjem til sin Kone, at hvis hun fik lidt Penge tilovers, saa skulde hun bringe dem over Grænsen og omsatte dem i danske Kroner trods den lave Kurs paa Mark.

Den vedkommende Gaardmand maa altsaa have forudset et Sammenbrud af det tyske Pengesystem, men ikke desto mindre – da han kom hjem fra Krigen, førte Massesuggestionen ham til at tage Kronelaan som alle andre – altsaa til en Spekulation i, at Markens Fald kun var midlertidigt – skønt han ude i Felten havde bedømt Forholdene nøgternt og rigtigt.

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935.

 

En tanke om “15. juli 1919. Vi havde ingen forudsætninger for at træffe fornuftige økonomiske beslutninger”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *