14. november 1916 – Ribe Stiftstidende: snedig flugt og særlige tabslister

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hentet kone og børn

Bladet Sonderburger Zeitung udtaler dyb forargelse over, at den for henved et halvt aar siden deserterede fisker Bendixen fra Ulkebøl, der undveg i sin motorbaad, da han var hjemme paa orlov og siden sammen med sin lige konfirmerede søn har boet i Faaborg, har været hjemme og hentet sin kone og sine børn. De er om bord i Bendixens motorbaad rejste bort natten til mandag.

 

Oplysninger om ubekendte afdøde

Generalkommandoen meddeler: reservelazaretterne maa til understøttelse af oplysningerne om ubekendte afdøde indsende mulige forhaandenværende fotografier af saadanne afdøde tillige med de allerede indledede oplysningsresultater til Centraleftervisningsbureauet. De indsendte billeder vil blive sammenstillede og offentliggjorte i en særlig tabsliste. Paa denne maade er det allerede lykkedes at fastslaa et større antal ukendtes identitet. Nye udgaver af disse særlige tabslister vil ikke mere blive bragt i den offentlige handel, men vil kunne efterses hos de lokale politimyndigheder.

 

Faldne

Til hjemmet i Svejrup ved Felsted er indløbet budskab om, at Jes Nielsens søn er falden natten mellem den 23. og 24. oktober, 21 aar gl.

Jens Jepsen Hammeleff i Dybbøl er den 13. oktober falden paa Vestfronten; han, der efterlader hustru og to børn, blev 32 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Hans Petersen fra Tandselle paa Als er død paa et lazaret.

Gaardejer C. Sønnichsen og hustru i Toghale ved Møgeltønder har modtaget budskab om, at deres søn Villads er falden den 14. oktober, 19 1/2 aar gl.

Smedemester Suurballe fra Sommersted er død paa et privat lazaret i Berlin.

Otto Ottesen fra Rejsby er død paa et lazaret.

Ifølge tabslisten er Nis Henriksen fra Felsted falden og marinesoldat Niels Hansen fra Vimtrup og Henning Petersen fra Felstedskov død.

 

Saarede

Jørgen Nissen fra Brandsbøl paa Als opføres som haardt saaret.

Murersvend Hans Andersen fra Hoptrup har skrevet hjem, at han ligger paa et lazaret bag fronten.

I tabslisten meddeles, at Jørgen Knudsen fra Skodsbøl og Jens Petersen fra Vester Sottrup er haardt saarede.

 

Savnede

Otto Nolde fra Haderslev savnes; men der er haab om, at han er i fransk fangenskab.

Underofficer Paulsen Wraae fra Rurup og Peter Heuck fra  Ulkebøl, der begge har været opført som saaret, er haardt saaret og savnet.

 

I fangenskab

Andreas Hansen, yngste søn af møller Hansen i Bovrup, er i engelsk fangenskab.

Chr. Faverholm og hustru i Broager har faaet den efterretning fra deres søn Hans, at han er i engelsk fangenskab.

Bankassistent Danielsen fra Haderslev har skrevet til sin hustru, at han er i engelsk fangenskab.

Maskinist Mathias Johansen fra Tønder i fransk fangenskab.

Jes Christiansen i Maugstrup har faaet meddelelse fra sin søn Jørgen om, at han er i engelsk fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *