12. oktober 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “… ikke mere er stationeret Luftskibe”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detch. m. Frcia.

  1. Passager over hele Grænsen, er Gaar Morges fra tysk Side atter frigivet for dem, der er forsynet med Durchfahrschein. De danske Myndigheder indlader kun Folk, hvis Pas er viserede af det danske Konsulat i Hamborg.

  2. En Overløber har berettet, at der i Tønder ikke mere er stationeret Luftskibe. Tidligere var der 3, men de er nu anvendte anvendte [sic!] andetsteds.

  3. En anden Overløber har meddelt, at der fra Als ikke findes nogen Besætning udover de sædvanlige Kyst og Marinevagter.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *