12. august 1915 – Friedrich Nissen: “… Bajonettet paa Geværet”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg tilhørte Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, og deltog i sommeren 1915 i den tyske fremmarch på østfronten.

12.8. Min Far har Fødselsdag. Wi sover til Kl. 7, havde saa endnu Tid til at faa mig vasket, det sker jo ikke hver Dag, desværre. Kl. 9 skal vi igen videre, vi gaar over Bahnlinien gennem en Skov. Granaterne kommer os allerede lidt farligt nær og jo længere vi kommer frem desto værre bliver det – særlig da vi gaar over en fri Mark hen til et lille Skovstykke, har Fjenden faaet Øje paa os. Under Gevær- og Schrappnellild gaar vi saa frem, vi naar en nedbrændt By. Jeg for først Opdrag at blive med min Zug som Forstærkning ved denne By. Dækning finder jeg bag et hus, som endnu staar, der kan Gevær- og Schrappnellkuglerne ikke skade. Heldigvis ingen saaret – Kl. 5 Efterm. faar jeg Befaling at rykke frem at udfylde Linien – vi gaar gennem Byen og over en fri Mark til vi naar Skyttegraven, jeg lader gaa 8 Mand af Gangen. Infanteriet beskyder os heftigt, dog heldigvis er det [russiske] Artillerie roligt. Russerne ligger paa en Høj foran Landsbyen.

Vort Artillerie udfolde en rasende Virksomhed, saa jeg ved at vi snart skal storme. I Hast graver vi os ned i Jorden. Faa Minutter forgaar saa løber vi frem mod Fjenden. Jeg løber, saa jeg næsten ikke kan trække Vejret mere, men mit Princip er at komme rask frem, jeg tror ogsaa det er det Sikkerste, da Russerne skyder for højt. Først skyder Russerne meget, men saa efter at vi har stukket Bajonettet paa Geværet og raabt hurra! ser jeg dem vifte med vide duge, et Tegn paa at de vil overgive sig – nu kom vi jo ogsaa temmeligt sikkert frem. Byen bag Russerne brænder saa derfra kan de ingen Forstærkning faa, vi løber, jeg er saa heldig at erobre et Maskingewær ved at være den første i Skyttegraven. Jeg spænder et par Russere for det (det kører paa Hjul) og kører saa tilbage til Divisionen dermed. Generalen gratulerer mig og beder mig give et Glas Øl. Jeg gaar saa tilbage til Kompagniet, som jeg først efter lang Søgen finder nedgravet ved en Skovkant foran en By som ogsaa brænder.

(Dagbog, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *